Aplikácia je uzatvorená.

Spracovanie výkazu bude spustená 7.1.2020.

 

© 2010 - 2020 CVTI - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica