Aplikácia je uzatvorená.

Do prevádzky bude spustená dňa 7.1.2015.

 

© 2010 - 2014 CVTI - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica