Aplikácia je uzatvorená.

Spracovanie bude spustene 4.1.2015

 

© 2010 - 2016 CVTI - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica