Spracovanie výkazu v jednotlivých krajoch (metodická pomoc k obsahu výkazu)

Bratislavský kraj

Okresný úrad Bratislava

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Ľubomír Čamek

0915/837 224

lubomir.camek@minv.sk

Trnavský kraj

Okresný úrad Trnava

Vajanského 2, 917 01 Trnava

Ing. Martin Krivošík

033/55 502 22

martin.krivosik@minv.sk

Trenčiansky kraj

Okresný úrad Trenčín

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Bc. Daniel Divinský

032/74 113 28

daniel.divinsky@minv.sk

Nitriansky kraj

Okresný úrad Nitra

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Gabriela Porubská

037/69 69 332

gabriela.porubska@minv.sk

Žilinský kraj

Okresný úrad Žilina

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Mgr. Emília Berzáková

041/73 358 81

emilia.berzakova@minv.sk

Banskobystricky kraj

Okresný úrad Banská Bystrica

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Eva Lichá

048/43 066 37

eva.licha@minv.sk

Prešovský kraj

Okresný úrad Prešov

Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov

Mgr. Mária Smetánková

051/74 627 24

maria.smetankova@minv.sk

Košický kraj

Okresný úrad Košice

Zádielska 1, 040 78 Košice

Mgr. Klaudia Miklodová

055/72 454 48

miklodova.klaudia@minv.sk

CVTI SR Bratislava

CVTI SR

Bratislava

Ing. Jana Čabalová

02/69 295 621

jana.cabalova@cvtisr.sk

 

Technická podpora (problémy s WEB aplikáciou)

CVTI - ŠVS Banská Bystrica

Banská Bystrica

Michal Prokaj

048/42 317 57

michal.prokaj@svsbb.sk

 

© 2010 - 2020 CVTI - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica